Na podlagi sklepa ravnatelja ŠC, OE Srednje šole, Na gradu 4a, 2390 Ravne na Koroškem, Zdravka
Pavlekovića, univ. dipl. inž., in na podlagi sistematizacije delovnih mest, razpisuje šola za šolsko leto
2024/2025 naslednja prosta delovna mesta

1. 1 učitelja-ice praktičnega pouka s področja strojništva (poznavanje struženja in CNC
programiranja), za določen in poln delovni čas. Za delovno mesto se zahteva srednja oziroma
višješolska izobrazba strojne smeri, opravljena pedagoško-andragoška izobrazba in strokovni
izpit. Delovno razmerje bomo sklenili za čas enega šolskega leta.
2. 1 učitelja-ice angleškega jezika za poln in določen delovni čas. Za zasedbo delovnega mesta se
zahteva visokošolska izobrazba ustrezne univerzitetne smeri, opravljena pedagoško-andragoška
izobrazba in strokovni izpit. Delovno razmerje bomo sklenili za čas enega šolskega leta.
3. 1 učitelja-ice družboslovnih predmetov za poln in določen delovni čas. Za zasedbo delovnega
mesta se zahteva visokošolska izobrazba ustrezne univerzitetne smeri, opravljena pedagoško-
andragoška izobrazba in opravljen strokovni izpit. Delovno razmerje bomo sklenili za čas enega
šolskega leta.
4. 1 učitelja-ice matematike za poln in določen delovni čas. Za zasedbo delovnega mesta se zahteva
visokošolska izobrazba ustrezne univerzitetne smeri, opravljena pedagoško-andragoška izobrazba
in strokovni izpit. Delovno razmerje bomo sklenili za čas enega šolskega leta.
5. 2 učitelja-ice strokovno-teoretičnih predmetov s področja računalništva, za določen in poln
delovni čas. Za delovno mesto se zahteva visokošolska izobrazba univerzitetne smeri
računalništvo, opravljena pedagoško-andragoška izobrazba in strokovni izpit. Delovno razmerje
bomo sklenili za čas enega šolskega leta.
6. 1 učitelja-ice strokovno-teoretičnih predmetov s področja elektrotehnike, za določen in poln
delovni čas. Za delovno mesto se zahteva visokošolska izobrazba univerzitetne smeri
elektrotehnika, opravljena pedagoško-andragoška izobrazba in strokovni izpit. Delovno razmerje
bomo sklenili za čas enega šolskega leta.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do 21. 6. 2024 na naslov: Šolski center, OE Srednja
šola, Na gradu 4a, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Za razpis«. Kandidati morajo prijavi obvezno
priložiti potrdilo o nekaznovanosti.

Šolski center Ravne, Srednja šola Ravne

Razpis