Program je namenjen vsem, ki so izpolnili osnovnošolsko izobraževanje in uspešno končali vsaj 7 razredov osnovne šole. Vanj se lahko vpišejo tudi učenci ali učenke, ki so končali osnovno šolo po prilagojenem programu.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževalni program pomočnik v tehnoloških procesih traja 2 leti.
Ovrednoten je s 120 kreditnimi točkami (KT).

PREDMETNIK

OPIS IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Dijaki ali dijakinje dopolnijo in nadgradijo znanje splošno-izobraževalnih predmetov iz osnovne šole.
Pouk imajo v učilnicah, delavnicah praktičnega pouka in delavnicah delodajalcev pri praktičnem usposabljanju z delom. Poudarek izobraževanja je na pridobivanju znanj in spretnosti iz osnov strojništva in tehnologije, pridobivanju delovnih izkušenj in znanj iz varstva pri delu. V procesu šolanja se naučijo rokovati z enostavnimi stroji in napravami.
Z uspešno opravljenim zaključnim izpitom, ki je sestavljen iz izdelka oziroma storitve in zagovora, si dijaki in dijakinje pridobijo nacionalno poklicno kvalifikacijo POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH.

MOŽNOSTI PO ZAKLJUČENEM ŠOLANJU

Zaposlitve so največkrat možne na enostavnejših delih v proizvodnji v kovinarskih panogah.
Nadaljevanje šolanja je dijakom in dijakinjam najpogosteje omogočeno v programih srednjega poklicnega izobraževanja na isti šoli.