Šolska svetovalni delavki sta mag. Mateja Verdinek Žigon in dr. Vasja Žibret.

Šolska svetovalna služba se strokovno vključuje v dejavnostih pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnostih ter dejavnostih načrtovanja in evalvacije. Vključevanje poteka na področjih vsakdanjega življenja in dela v šoli.

Obsega področja: učenja in poučevanja, šolske kulture, vzgoje, klime in reda, telesnega, osebnega in socialnega razvoja, šolanje in poklicne orientacije, socialno – ekonomske stiske in druge naloge.

Pri svojem delu sodeluje z drugimi deležniki kot so starši, dijaki, učitelji, vodstvo šole in različne zunanje institucije. Posamezna področja potekajo v različnih časovnih okvirjih in so usklajena s programskimi smernicami svetovalne službe v srednji šoli.

Ko boste imeli kakšno vprašanje, stisko ali dvom, ne oklevajte ampak me poiščite, pokličite ali pišite po mailu.

telefon: 02 8750606

email: mateja.zigon@ssravne.si

 

Vpisi:

ROKOVNIK VPISA ZA PTI

INFORMACIJE ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

Prazna prijavnica za srednjo šolo

RAZPISI ZA VPIS V VISOKO ŠOLSTVO ZA ŠTUDIJSKO LETO BO OBJAVLJEN NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA.

RAZPIS ZA VIŠJEŠOLSKE PROGRAME JE DOSTOPEN NA SPLETNI STRANI: http://vps.vss-ce.com/VPS/

Informacije za BODOČE ŠTUDENTE

IZOBRAŽEVALNI IN DRUGI PROGRAMI

FAX VPISNIK

 

Uporabne povezave:

http://www.logout.si (odvisnost od računalnika)

http://jazsemvredu.si imajo tudi: SOS TELEFON V DUŠEVNI STISKI 040 620 194 (vsak ponedeljek med 14.00 in 15.00 in vsak torek med 13.00 in 15.00)

http://old.safe.si (varna raba interneta)

TOM – telefon za otroke in mladostnike

 

Uporabne informacije za dijake najdete na:

Štipendije

http://www.dijaski.net

http://filternet.si

http://studentski.net (za bodoče studente)

http://www.drustvo-dnk.si/ (društvo za nenasilno komunikacijo)

http://www.tosemjaz.net/

Kako ukrepati ob vrstniškem nasilju?

Seznam izvajalcev brezplačne zdravstvene ter socialne storitve s področja pomoči v duševnih in drugih stiskah ter krepitve duševnega zdravja