V dopoldanskem času se lahko starši in dijaki tedensko oglasijo pri učitelju v terminih pogovornih ur: