Ravnatelj
Zdravko Pavleković, univ. dipl. inž.
02 8750 603
031 650 963
zdravko.pavlekovic@ssravne.si
 
Pomočnica ravnatelja
Jerneja Rebernik Herman, univ. dipl. inž. strojništva
02 8750 610
jerneja.rebernik@ssravne.si
Tajnica
Marina Smode
02 8750 600
marina.smode@ssravne.si
Računovodkinja
Jasmina Zaponšek
02 8750 607
jasmina.zaponsek@ssravne.si
Vodja učnih delavnic
Matjaž Metličar
matjaz.metlicar@ssravne.si
Svetovalna delavka
mag. Mateja Verdinek Žigon, univ. dipl. soc. del.
02 8750 606
mateja.zigon@ssravne.si
Svetovalna delavka
dr. ŽIBRET Vasja, univ. dipl. psih.
02 8750 604
vasja.zibret@ssravne.si
Referentka izobraževanja odraslih
KRAKER Urška, univ. dipl. inž.
02 8750 608
urska.kraker@ssravne.si
v.d. Ravnatelj višje šole
Drago Šebez univ. dipl. inž.
drago.sebez@vsravne.si
Vzdrževalec računalniške opreme, vodja prehrane
Timotej Fajt
02 8750 619
timotej.fajt@ssravne.si
Vzdrževalec spletne strani
Jernej Mlakar, univ. dipl. inž. rač. in inf.
nejc.mlakar@ssravne.si