Ravnateljica

mag. Ivanka Stopar

02 8750 603

ivanka.stopar@ssravne.si

 

Pomočnica ravnateljice

Jerneja Herman Rebernik, univ. dipl. inž. strojništva

02 8750 610

jerneja.rebernik@ssravne.si

 

Tajnica

Marina Smode

02 8750 600

marina.smode@ssravne.si

Računovodkinja

Jasmina Zaponšek

02 8750 607

jasmina.zaponsek@ssravne.si

Vodja učnih delavnic

Igor Kosmač, univ. dipl. inž. strojništva

02 8750 609

igor.kosmac@ssravne.si

Svetovalna delavka

Mateja Verdinek Žigon, univ. dipl. soc. del.

02 8750 606

mateja.zigon@ssravne.si

Referentka izobraževanja odraslih

KRAKER Urška, univ. dipl. inž.

02 8750 608

urska.kraker@ssravne.si

Ravnatelj višje šole

Zdravko Pavleković, univ. dipl. inž.

02 8750 620

zdravko.pavlekovic@guest.arnes.si

Vzdrževalec računalniške opreme, vodja prehrane

Timotej Fajt

02 8750 619

timotej.fajt@ssravne.si

Vzdrževalec spletne strani

Jernej Mlakar, univ. dipl. inž. rač. in inf.

nejc.mlakar@ssravne.si