Vpisi v 1. letnik bo potekal od 16. 6. do 21. 6. 2021. V kolikor se v predvidenem datumu vpisa ne morete udeležiti,  vas prosimo, da to sporočite (tel: 028750606 ali email: mateja.zigon@ssravne.si).

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH UČNIH GRADIV ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

ROKOVNIK VPISA ZA PTI 

INFORMACIJE ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

Prazna prijavnica za srednjo šolo

Izjava za prenos prijavnice za vpis v srednje šole za šolsko leto 2021/2022

VLOGA ZA PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA (TUJCI)

IZOBRAŽEVALNI IN DRUGI PROGRAMI

 

VPISI NA VIŠJE, VISOKE IN UNIVERZITETNE PROGRAME:

Razpis za vpis v visoko šolstvo je objavljen na SPLETNI STRANI ministrstva.

Razpis za višješolske programe je dostopen na  SPLETNI STRANI višješolske prijavne službe.

INFORMACIJE ZA BODOČE ŠTUDENTE

Fax vpisnik

Moja izbira