Vodja poklicne mature je Veronika Kotnik, prof.

Telefon: 02 8750614

Email: kotver@gmail.com

 

Izobraževanje srednjega strokovnega programa se zaključi s poklicno maturo. Poklicno maturo lahko opravlja dijak, ki je zaključil vsa 4 leta po programu. Poklicna matura je državni izpit z dvojno kvalifikacijo:

  • je oblika zaključnega izpita, s katero si kandidat pridobi strokovno izobrazbo,
  • daje pravico do nadaljevanja študija v višjih in visokih strokovnih programih brez dodatnih pogojev.

Razlika med poklicno in splošno maturo glede nadaljnjega študija je v tem, da splošna matura omogoča vpis v vse študijske programe, višješolske, visokošolske in univerzitetne, poklicna pa le v višješolske in visokošolske, ne pa tudi v univerzitetne. Več informacij o poklicni maturi najdete na RIC-u (državni izpitni center).

Poklicna Matura – Gradivo

Datumi pisnih izpitov, govorilne ure za poklicno maturo 2018/2019, splošni pogoji za izdelavo izdelka oz. storitve. Tukaj lahko najdete navodila za izdelavo izdelka oz. storitve za 4. enoto poklicne mature, tukaj pa obrazec za prijavo izdelka oz. storitve za 4. predmet poklicne mature.

Prijavnica za prijavo k poklicni maturi.

Prijavnica za prijavo k izpitu iz predmeta splošne mature (peti predmet).

Ustni del poklicne mature: