Knjižnico vodi Petra Makuc.

Telefon: 02 8750611

Knjižnica je odprta: 7.00 do 14.00

Spoštovani starši!

Kot vsako leto smo tudi letos na predlog profesorjev pripravili sezname učbenikov, delovnih zvezkov in vseh potrebščin, ki jih bodo naši dijaki potrebovali v šolskem letu 2022/23. Na seznamih so tudi učbeniki, ki jih dijaki lahko dobijo iz učbeniškega sklada.
Vse potrebno za šolsko leto 2022/23 lahko nabavite pri kateremkoli ponudniku (DZ, MK), učbenike lahko dobite v učbeniškem skladu.
Če se boste odločili za nakup pri Kopiji novi, uporabite link na spletno stran Kopija nova, preko katerega lahko direktno naročite vse, kar potrebujete za pouk na naši šoli : https://www.kopija-nova.si/ss?pmr=26x&pmid=bq9ann1ovg9h 
Njihov katalog je dostopen na njihovi spletni strani.
Če si boste želeli izposoditi učbenike iz našega učbeniškega sklada, boste po pošti dobili položnico z zneskom, ki ga morate poravnati do 30.08.2022. Učbenike boste lahko dobili (ob dokazilu plačila položnice) v naši knjižnici od 31.08.2022 dalje.

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH UČNIH GRADIV ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI IN POTREBŠČINE