Knjižnico vodi Petra Makuc, univ. dipl. geog.

Telefon: 02 8750611

Knjižnica je odprta: 7.00 do 14.00

Spoštovani dijaki, starši, skrbniki.

Na predlog profesorjev smo pripravili seznam učnega gradiva, ki ga bodo dijaki potrebovali v šolskem letu 2024/2025. Predlagano učno gradivo je potrdil Svet staršev (16. 5. 2024).

Učbenike si lahko dijaki izposodijo iz učbeniškega sklada. Vsem dijakom bomo poslali položnico z zneskom izposojevalnine. Učbenike lahko (ob predložitvi dokazila o plačilu položnice) prevzamete v šolski knjižnici od 31. 8. 2024 dalje. Delovne zvezke in ostale šolske potrebščine kupite sami.

Seznami učnih gradiv po posameznih izobraževalnih programih

UG 2024-25 Tehnik računalništva SSI

UG 2024-25 Strojni tehnik SSI

UG 2024-25 Strojni tehnik PTI

UG 2024-25 Pomočnik v tehnoloških procesih NPI

UG 2024-25 Oblikovalec kovin SPI

UG 2024-25 Mehatronik operater SPI

UG 2024-25 Elektrotehnik SSI

UG 2024-25 Avtoserviser SPI

Vse, kar potrebujete za pouk na naši šoli, lahko naročite pri Kopiji novi ali pri drugih ponudnikih (Mladinska knjiga, DZS, …).