Vodja Praktičnega izobraževanja pri delodajalcu (PUD) je SILVA KREVZEL, prof.

Kontaktirajte jo na e-mail: silva.krevzel@ssravne.si