AKTUALNI RAZPISI

TEČAJ ZA CNC OPERATERJA

PRIJAVNICA-CNC

TEČAJ VARJENJA-MAG

PRIJAVNICA-VARJENJE MAG

 

MIC ZGIBANKA

O PROJEKTU

  • Naziv operacije: MIC Ravne – faza 1: Vzpostavitev MIC ŠC Ravne na področju obdelave in predelave kovin
  • Naziv upravičenca: Šolski center Ravne na Koroškem
  • Navedba sofinanciranja: Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve: Gospodarsko razvojna logistična središča ter javnega razpisa za izbor operacij za sofinanciranje investicij v Medpodjetniške izobraževalne centre – MIC.
  • Kratek opis operacije: S projektom MIC Ravne bodo ustvarjeni pogoji za inovativne pristope k izobraževanju in raziskovanju v sklopu poklicev pomočnik v tehničnih procesih, avtomehanik, avtoserviser, mehatronik operater, oblikovalec kovin, metalurg, strojni tehnik, elektrotehnik računalništva, strojni tehnik, pa tudi praktičnih usposabljanj na različnih orodjih. Z nakupom nove tehnološke opreme so predvidena nova usposabljanja: programiranje CNC modulov – osnovni modul, operater/operaterka na CNC stroju, programiranje CNC strojev – nadaljevalni modul, reprogramiranje CNC strojev – modul nadstandardnega usposabljanja, novosti za učitelje CNC tehnologije, polimeri v industriji, metalurški procesi – litje, modul uporabe energetsko varčnih strojev in uporaba zelene elektrike, avtomatizacija in robotika – upravljanje industrijskih linij in robotov, hidravlika, varstvo okolja in recikliranje odpadkov ter prostorsko programiranje v programu Proengeneer. Glavni namen projekta MIC Ravne – faza 1 je sistemsko in optimalno zagotavljanje kakovostnega praktičnega usposabljanja in izpopolnjevanja v sklopu sodobnega poklicnega izobraževanja. Specifični nameni so: – investicija v izgradnjo, obnovo in posodobitev infrastrukture ter tehnološke opreme za izvajanje dejavnosti v okviru medpodjetniškega izobraževalnega centra. MIC predstavlja podporo okolje opravljanje nalog na področju poklicnega, strokovnega in višješolskega izobraževanja pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom, priprave kandidatov za mojstrske delovodske oziroma poslovodske izpite, za opravljanje praktičnega dela zaključnih izpitov, – zagotoviti infrastrukturo za usposabljanja zaradi potreb tehnoloških sprememb v delovnih procesih in za zviševanje konkurenčne sposobnosti z razvijanjem novih tehnologij, inovacij in raziskovanj, – nuditi podporo malim in srednjim podjetjem, ki se povezujejo z javno izobraževalno mrežo pri izvajanju njihove izobraževalne funkcije s specifičnimi potrebami, ki jih narekuje proizvodni ali storitveni proces, – zagotoviti pogoje za usposabljanje brezposelnih, težje zaposljivih skupin na trgu dela in s tem pridobivanje formalno pridobljenega znanja, – ustvariti pogoje za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje zaposlenih kadrov in presežnih delavcev. V okviru MIC-a se bo izvajalo izobraževanje in usposabljanje udeležencev poklicnega, strokovnega ter višješolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih. Udeležencem usposabljanja bo zagotovljeno osvajanje praktičnih znanj, spretnosti in sposobnosti za takojšnjo vključitev v delovne procese pri delodajalcih, delodajalcem pa bo omogočen prenos znanj in sodobnih tehnologij v delovne procese. MIC bo opravljal tudi praktično izpopolnjevanje za zaposlene v obrti in gospodarstvu, za učitelje praktičnega usposabljanja in strokovno-teoretičnih predmetov v poklicnih šolah ter za nezaposlene, ki jih bo v MIC napotil zavod za zaposlovanje. S svojo vlogo, vsebino in načinom dela bo, dolgoročno gledano, ugodno vplival na družbeno veljavo in statusni položaj poklicev v obrti in gospodarstvu. MIC se bo povezoval z osnovnimi šolami ter skušal osnovnošolcem zadnje triade na različne načine vzpodbuditi interes za poklice, za katere izobražuje.
  • Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja (glede na pogodbo o sofinanciranju):

  • Datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev: 01. 07. 2011—15. 09. 2013.
  • Kontaktna oseba za podajanje informacij o poteku projekta: Igor Kosmač (igor.kosmac@guest.arnes.si)

 

POVEZAVE DO SPLETNIH STRANI:

MGRT – organ upravljanja
http://www.mgrt.gov.si/

EU-SKLADI – splošna stran
http://www.eu-skladi.si/

MIZŠ – skrbnik pogodbe
http://www.mizs.gov.si/

MGRT – področje kohezijske politike
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/evropska_kohezijska_politika/izvajanje_evropske_kohezijske_politike_v_republiki_sloveniji/kohezijska_politika_v_obdobju_2007_2013/

EU-SKLADI – Navodila za izvajanje kohezijske politike
http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija in obrazci za javno naročilo: Dobava in montaža IKT in varilne opreme za MIC, pri katerem se upošteva okoljski vidik, za projekt MIC Ravne, faza II:

Razpisna dokumentacija in obrazci za projekt “Dobava in montaža didaktične tehnološke opreme za MIC, faza II, pri katerem se upošteva okoljski vidik” (OBJAVA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL dne 26. 02. 2013, št. objave: JN2170/2013):

Razpisna dokumentacija in obrazci za projekt “Javni razpis za izbor izvajalca za GOI dela za projekt Dozidava MIC Ravne” (objavljeno 14.3. 2013, JN2965/2013):