Štiriletni izobraževalni program: ELEKTROTEHNIK. Nekaj utrinkov z izobraževanja dijakov na SREDNJI ŠOLI RAVNE.

UČILNICA ZA ROBOTIKO

UČILNICA ZA ELEKTROTEHNIKO

UČILNICA ZA KEMIJO IN NARAVOSLOVJE

 

Izobraževalni program Elektrotehnik omogoča pridobitev 4 nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

  • stikalničar,
  • sistemski elektronik,
  • operater avtomatiziranih postrojev,
  • operater multimedijskih sistemov,
  • sistemski elektroenergetik.

 

Predmetnik programa Elektrotehnik

Predmetnik je sestavljen iz splošnega in posebnega (strokovnega) dela.

 

Opis izobraževalnega programa

Izobraževanje traja štiri leta. Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi točkami (KT). Predmetnik je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih modulov, praktičnega izobraževanja na šoli, praktičnega izobraževanja pri delodajalcu, interesnih dejavnosti in odprtega kurikuluma.

 

Poklicni standard: Stikalničar

Stikalničar upravlja energetske naprave v elektroenergetiki, v elektroenergetskih podjetjih, v industriji, …

Zaposlitvene možnosti: distribucijska in proizvodna podjetja, industrija, inštalaterska podjetja, trgovina, …

 

Poklicni standard: Sistemski elektronik

Sistemski elektronik načrtuje in izvaja meritve, izdeluje, namešča, popravlja in vzdržuje vezja in elektronske naprave, načrtuje in postavlja računalniška omrežja, načrtuje in uporablja ozvočenja. uporablja in vzdržuje prenosne medije in sisteme za prenos signalov in podatkov, sestavlja, priključi in uporablja krmilja, izdeluje sisteme za zajemanje in obdelavo podatkov, vzdržuje strojno opremo, računalnike in omrežja.

Zaposlitvene možnosti: servisna dejavnost, tehnična trgovina, vzdrževanje medicinske opreme, sistemi zvez in oddajnikov, vojska, policija, vzdrževanje hišne elektronike (nadzorni sistemi, alarmi sistemi, video nadzor …).

 

Poklicni standard: Operater avtomatiziranih postrojev

Operater avtomatiziranih postrojev izdeluje in programira pnevmatska in hidravlična krmilja, pozna delovanje senzorjev in aktuatorjev, izdeluje preproste regulacije (temperatura v prostoru, raven in temperatura tekočine …), načrtuje in izvaja procesne meritve v industriji, načrtuje in programira mikroprocesorska vezja.

Zaposlitvene možnosti: predelovalna industrija, promet, prehrambena industrija, zdravstvo in farmacija, energetika, metalurgija, ekologija, …

 

Poklicni standard: Operater multimedijskih sistemov

Operater multimedijskih sistemov pripravlja in izvede zvočno in video snemanje, izbira, obdeluje in montira AV-material, dela v studiu in s studijsko opremo, postavlja osvetlitve prizorišča, vzdržuje in posodablja računalniško opremo, pripravlja in ureja grafično opremo posnetkov, pripravlja reklamne spote, arhivira različne formate AV-materiala oz. pripravlja za oddajanje oz. za prenos, ureja multimedijski portal (vnos, posodabljanje …).

Zaposlitvene možnosti: AV-studii, RTV in TV-postaje, medijske hiše, vzdrževanje in postavljanje multimedijskih portalov, …

 

Poklicni standard: Sistemski elektroenergetik

Sistemski elektroenergetik projektira enostavnejša električna instalacijska omrežja, projektira komandne pulte, stikalne naprave, stikalne omare, nadzoruje in vodi elektroenergetske obrate (elektrarne, transformatorske postaje), nadzira in izvaja meritve na električnih omrežjih, montira in vzdržuje elektroenergetske naprave, vodi delovne skupine pri izvajanju del na objektih, opravlja delo v komerciali in trgovini z elektroenergetskimi materiali.

Zaposlitvene možnosti: distribucijska in proizvodna podjetja, industrija, inštalaterska podjetja, trgovina, …

 

Več informacij o programu lahko najdete na http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2016/programi/index.htm.