Triletni izobraževalni program: MEHATRONIK OPERATER. Nekaj utrinkov z izobraževanja dijakov na SREDNJI ŠOLI RAVNE.


Več informacij o programu lahko najdete na http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2016/programi/index.htm