Šolski center Ravne na Koroškem, Na gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR)) in na podlagi 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja dne 14. 3. 2024 JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO:

TREH STROJEV: CNC STROJA HITACHI SEIKI, UNIVERZALNEGA REZKALNEGA STROJA in PEHALNEGA STROJA (skupaj ali posamezno)

in
OSEBNEGA VOZILA PEUGEOT BOXER/ KOMBI 33 2.0/ HDI L2H2.

Ponudnik lahko posreduje ponudbo po elektronski pošti na naslov: info@ssravne.si ali priporočeno po pošti na naslov: ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM, OE Srednja šola, Na gradu 4a, 2390 Ravne na Koroškem, z nazivom zadeve »Ponudba v zadevi prodaja kombija1 ne odpiraj«. Ponudbo oddate na priloženem obrazcu do 5. 4. 2024.

Javno zbiranje ponudb s prilogami:

Prodaja kombija_2

Prodaja kombija_2_prilog1

Prodaja kombija_2_prilog2

Prodaja strojev_2

Prodaja strojev_2_priloga1

Prodaja strojev_2_priloga2