V šolskem letu 2022/23 dijaki potrebujejo UČBENIKE, DELOVNE ZVEZKE in POTREBŠČINE:

NPI_pomočnik v tehnoloških procesih

SPI_avtoserviser

SPI_mehatronik operater

SPI_oblikovalec kovin orodjar

PTI_strojni tehnik

SSI_strojni tehnik

SSI_metalurški tehnik

SSI_tehnik računalništva

SSI_elektrotehnik

Kopija nova