V tem šolskem letu bo potekal zadnji rok (8. rok) izpitov med 17. in 20.8.2021.
Elektronske prijave so potrebne do vključno 10.8.2021 na spletni strani šole.