Rezultati poklicne mature bodo na voljo od 7.7.2020 od 7:00 ure dalje na spletnem naslovu http://193.2.42.18/matura/. Za ogled podatkov potrebujete šifro in EMŠO