Od podpisa konzorcijske pogodbe vse do 30. 11. 2018 smo na Srednji šoli izvajali naslednje programe nadaljnjih izobraževanj:

1. Posodobitev znanj na področju CAD/CAM-tehnologij

Programi so potrjeni s strani sveta šole, seveda tudi s strani programskega odbora projekta.