Od podpisa konzorcijske pogodbe vse do 30. 9. 2018 smo na Srednji šoli izvajali naslednje programe nadaljnjih izobraževanj:

  1. Oblikovanje medsebojne komunikacije v kolektivu z uporabo sodobnih IKT orodij
  2. Vitalna šola-zdravi in zadovoljni na delovnem mestu
  3. Z vodenjem kakovosti do odličnosti

Programi so potrjeni s strani sveta šole, seveda tudi s strani programskega odbora projekta.