ŠC Ravne na Koroškem, Na gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem, na podlagi 52., 65., 68. in 69. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR)) in na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja NAMERO O ODDAJI ČEBELNJAKA V UPORABO. Datum: 15. 3. 2024

NAMERA O ODDAJI_ ČEBELNJAK

PRILOGA1

VZOREC POGODBE