Vodja zaključnega izpita je Mateja Aplinc, prof.

Email: mateja.aplinc@ssravne.si

Prijava k zaključnemu izpitu

Šolska navodila za izdelek oz. storitev

Roki ZI 2023-2024

Jesenski rok razpored

Programi srednjega poklicnega izobraževanja izobražujejo za široka ali ožja poklicna področja in trajajo praviloma tri leta. Vanje se lahko vpiše, kdor je končal osnovno šolo ali izobraževalni program nižjega poklicnega izobraževanja. V programih, ki so pripravljeni za širša poklicna področja dijak lahko izbira med različnimi izbirnimi moduli in se na ta način usposobi za določen poklic.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom.

Zaključni izpit za SPI programe obsega dve izpitni enoti :

1) slovenščina (pisni in ustni izpit),

2) izdelek oziroma storitev in zagovor.

Zaključni izpit za NPI program (pomočnik v tehnoloških procesih) obsega eno izpitno enoto – izdelek oziroma storitev in zagovor.

Navodila za izdelek oz. storitev lahko najdete tukaj.