Program je namenjen vsem, ki so izpolnili osnovnošolsko ali nižje poklicno izobraževanje.

ORODJARNA

VARILNICA

UČILNICA ZA KEMIJO IN NARAVOSLOVJE

PREDMETNIK

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževalni program oblikovalec kovin-orodjar traja 3 leta.
Ovrednoten je s 180 kreditnimi točkami (KT).

OPIS IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Dijaki ali dijakinje imajo poleg splošno-izobraževalnih predmetov poudarek na predmetih, ki sodijo v sklop strokovnih modulov na področju postopkov ročne in strojne obdelave kovinskih materialov.
Osnovna znanja iz strojništva, CNC programiranja, merilnih postopkih, avtomatizacije strojev in naprav, sodijo v jedro učnega procesa. Oblikovalci kovin-orodjarji morajo dobro obvladati tehniško in tehnološko dokumentacijo, znajo samostojno načrtovati, izdelovati in kontrolirati delovni postopek ter obvladajo programiranje računalniško vodenih strojev za struženje.
Pouk imajo v učilnicah in delavnicah praktičnega pouka na šoli kot tudi v delavnicah delodajalcev pri praktičnem usposabljanju z delom.
Z uspešno opravljenim zaključnim izpitom, ki je sestavljen iz pisnega in ustnega izpita iz slovenščine, ustnega izpita iz temeljnih strokovnih vsebin ter izdelka oziroma storitve in zagovora, si dijaki in dijakinje pridobijo naslednjo nacionalno poklicno
kvalifikacijo: OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR

MOŽNOSTI PO ZAKLJUČENEM ŠOLANJU

Zaposlitve so največkrat možne v podjetjih, kjer se ukvarjajo z oblikovanjem, obdelavo in preoblikovanjem kovinskih materialov.
Dijaki in dijakinje lahko nadaljujejo šolanje v programu PTI (poklicno-tehniško izobraževanje), kjer si po dodatnih dveh letih šolanja ter uspešno opravljeni poklicni maturi lahko pridobijo še naziv STROJNI TEHNIK.