Štiriletni izobraževalni program: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA. Nekaj utrinkov z izobraževanja dijakov na SREDNJI ŠOLI RAVNE.

UČILNICA ZA ROBOTIKO

RAČUNALNIŠKI LABORATORIJ

UČILNICA ZA KEMIJO IN NARAVOSLOVJE

 

Izobraževalni program Tehnik računalništva omogoča pridobitev 4 nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

 • Izdelovalec/ izdelovalka spletnih strani,
 • Skrbnik/ skrbnica informacijskih sistemov,
 • Skrbnik/ skrbnica komunikacijskih sistemov in
 • Koder/ koderka algoritmov.

 

Predmetnik programa Tehnik računalništva

Predmetnik je sestavljen iz splošnega in posebnega (strokovnega) dela.

 

Opis izobraževalnega programa

Izobraževanje traja štiri leta. Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi točkami (KT). Predmetnik je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih modulov, praktičnega izobraževanja na šoli, praktičnega izobraževanja pri delodajalcu, interesnih dejavnosti in odprtega kurikuluma. Želene osebnostne lastnosti tehnikov računalništva so pro-aktivnost v pristopu ter usmerjenost k rešitvam in ciljem; natančnost, doslednost, vztrajnost, sistematičnost in kreativnost; odgovornost in ambicioznost; pripravljenost za sodelovanje v skupini.

 

Poklicni standard: Izdelovalec spletnih strani

Izdelovalec spletnih strani izvaja naslednja ključna dela:

 • organizira svoje delo in se prilagaja načinu dela v skupini,
 • skrbi za programsko in tehnično opremo za izdelavo spletnih strani,
 • prilagodi naročnikov koncept spletnih strani možnim tehničnim rešitvam,
 • oblikuje in izdela spletne strani,
 • pripravlja projektno dokumentacijo,
 • svetuje naročniku,
 • preverja skladnost rešitev z veljavnimi ali dogovorjenimi dejstvi,
 • izvaja načrtovane naloge v skladu s splošnimi standardi in posebnimi dogovori o kakovosti,
 • komunicira s sodelavci in strankami in sodeluje v projektnih timih.

Izdelovalec spletnih strani se lahko zaposli v podjetju, ki se ukvarja z izdelovanjem spletnih strani ali v oddelku za informatiko kateregakoli večjega podjetja, ki za lastno promocijo in komunikacijo s strankami uporablja spletne strani.

 

Poklicni standard: Skrbnik informacijskih sistemov

Skrbnik informacijskih sistemov opravlja naslednja ključna dela:

 • pripravlja ustrezna strojna in programska orodja,
 • zagotavlja delovanje strojne in programske informacijske opreme,
 • izvaja varnostne ukrepe na področju informacijskih sistemov,
 • izvaja politiko gesel,
 • svetuje na področju uporabe in nadgradnje informacijskih sistemov,
 • vodi predpisano dokumentacijo,
 • pripravlja manj zahtevne ponudbe za naročnika,
 • zagotavlja nemoteno delovanje in vzdržuje informacijsko opremo,
 • komunicira s sodelavci in strankami in sodeluje v projektnih timih.

Skrbnik informacijskih sistemov je zaposljiv v vseh podjetjih, ki imajo svoj oddelek za informatiko. Njegova naloga je zagotavljanje nemotenega dela strojne in programske opreme in pomoč uporabnikom. Skrbnik informacijskih sistemov se ravno tako lahko zaposli v podjetjih, ki se profesionalno ukvarjajo z nudenjem informacijskih storitev strankam.

 

Poklicni standard: Skrbnik komunikacijskih sistemov

Skrbnik komunikacijskih sistemov opravlja naslednja ključna dela:

 • pripravlja ustrezna strojna in programska orodja,
 • upravlja računalniško omrežje in zagotavlja delovanje strojne in programske komunikacijske opreme,
 • upravlja z videokonferenčnim sistemom,
 • izvaja varnostne ukrepe na področju komunikacijskih sistemov,
 • svetuje na področju komunikacijskih sistemov,
 • vodi predpisano dokumentacijo,
 • pripravlja manj zahtevne ponudbe za naročnika,
 • zagotavlja nemoteno delovanje in vzdržuje komunikacijsko opremo,
 • komunicira s sodelavci in strankami in sodeluje v projektnih timih.

Skrbnik komunikacijskih sistemov je zaposljiv v vseh podjetjih, ki imajo svoj oddelek za informatiko. Njegova naloga je zagotavljanje nemotenega dela komunikacijske strojne in programske opreme in pomoč uporabnikom. Skrbnik komunikacijskih sistemov se ravno tako lahko zaposli v podjetjih, ki se profesionalno ukvarjajo z nudenjem komunikacijskih storitev strankam.

 

Poklicni standard: Koder algoritmov

Koder algoritmov opravlja naslednja ključna dela:

 • pripravlja ustrezna strojna in programska orodja,
 • izvede rešitve v programskem jeziku,
 • upravlja in uporablja podatke v podatkovni bazi,
 • testira programske rešitve,
 • izpolnjuje predpisano dokumentacijo,
 • pripravlja manj zahtevne ponudbe za naročnika,
 • vzdržuje programsko opremo in dokumentacijo,
 • komunicira s sodelavci in strankami in sodeluje v projektnih timih.
 • Koder algoritmov je zaposljiv v vseh podjetjih, ki v oddelek za informatiko opravljajo naloge razvoja in vzdrževanja programske opreme.

Njegova naloga je predvsem kodiranje programskih rešitev skladno z navodili naročnika, testiranje in dokumentiranje programskih izdelkov. Koder algoritmov se ravno tako lahko zaposli v podjetjih, ki se profesionalno ukvarjajo z razvojem in vzdrževanje programske opreme za potrebe naročnikov.

 

Več informacij o programu lahko najdete na http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2016/programi/index.htm