Program je namenjen vsem, ki so izpolnili osnovnošolsko ali nižje poklicno izobraževanje.

AVTOSERVISNA DELAVNICA

UČILNICA ZA KEMIJO IN NARAVOSLOVJE

PREDMETNIK

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževalni program avtoserviser traja 3 leta.
Ovrednoten je s 180 kreditnimi točkami (KT).

OPIS IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Dijaki ali dijakinje imajo poleg splošno-izobraževalnih predmetov poudarek na predmetih, ki sodijo v sklop strokovnih modulov s področja motornih vozil in njihovega vzdrževanja na vseh možnih sistemih. Prav tako usvojijo znanja s področja vulkanizerstva in uporabe različnih vrst kovinskih in nekovinskih materialov.
Pouk imajo v učilnicah, delavnicah praktičnega pouka in delavnicah delodajalcev pri praktičnem usposabljanju z delom. Z uspešno opravljenim zaključnim izpitom, ki je sestavljen iz pisnega in ustnega izpita iz slovenščine, ustnega izpita iz temeljnih strokovnih vsebin ter izdelka oziroma storitve in zagovora, si dijaki in dijakinje pridobijo naslednje nacionalne poklicne kvalifikacije: AVTOSERVISER, VZDRŽEVALEC PNEVMATIK IN VULKANIZER.

MOŽNOSTI PO ZAKLJUČENEM ŠOLANJU

Zaposlitve so največkrat možne v različnih avtoservisnih ali vulkanizerskih centrih.
Dijaki in dijakinje lahko nadaljujejo šolanje v programu PTI (poklicno-tehniško izobraževanje), kjer si po dodatnih dveh letih šolanja ter uspešno opravljeni poklicni maturi lahko pridobijo še naziv STROJNI TEHNIK.