Štiriletni izobraževalni program: STROJNI TEHNIK. Nekaj utrinkov z izobraževanja dijakov na SREDNJI ŠOLI RAVNE.

CNC UČILNICA

UČILNICA ZA MEHATRONIKO

ORODJARNA

VARILNICA

UČILNICA ZA KEMIJO IN NARAVOSLOVJE

 

Izobraževalni program Strojni tehnik omogoča pridobitev 2 nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

  • operater CNC stroja,
  • upravljalec strojev.

Predmetnik programa Strojni tehnik

Predmetnik je sestavljen iz splošnega in posebnega (strokovnega) dela. (Predmetnik 3 + 2)

 

Opis izobraževalnega programa

Izobraževanje traja štiri leta. Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi točkami (KT). Predmetnik je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih modulov, praktičnega izobraževanja na šoli, praktičnega izobraževanja pri delodajalcu, interesnih dejavnosti in odprtega kurikuluma. Želene osebnostne lastnosti strojnih tehnikov so pro-aktivnost v pristopu ter usmerjenost k rešitvam in ciljem; natančnost, doslednost, vztrajnost, sistematičnost in kreativnost; odgovornost in ambicioznost; pripravljenost za sodelovanje v skupini.

 

Poklicni standard: Operater CNC stroja

Operater ali upravljalec CNC stroja dela v proizvodnji na CNC stroju, ki je računalniško voden stroj za izdelavo različnih izdelkov. Proizvodnja izdelka je lahko serijska ali pa se vsak material uporabi za izdelavo drugačnega dela izdelka, ki se jih nato sestavi v celoto.

 

Poklicni standard: Upravljalec strojev

Upravljalec strojev skrbi za vzdrževanje in popravilo strojev, čiščenje strojev, nadzor delovanja strojev, …

 

Več informacij o programu lahko najdete na http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2016/programi/index.htm