Šolski center Ravne na Koroškem, Na gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR)) in na podlagi 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO:

TREH STROJEV: CNC STROJA HITACHI SEIKI, UNIVERZALNEGA REZKALNEGA STROJA in PEHALNEGA STROJA

in
OSEBNEGA VOZILA PEUGEOT BOXER/ KOMBI 33 2.0/ HDI L2H2.

Ponudnik lahko posreduje ponudbo po elektronski pošti na naslov: info@ssravne.si ali priporočeno po pošti na naslov: ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM, OE Srednja šola, Na gradu 4a, 2390 Ravne na Koroškem, z nazivom zadeve »Ponudba v zadevi prodaja kombija1 ne odpiraj«.

Ponudbo oddate na priloženem obrazcu do 11. 3. 2024.

Prodaja kombija

Prodaja kombija3

Prodaja kombija2

Prodaja strojev

Prodaja strojev2

Prodaja strojev3