PRIPOROČILA ZA ZAŠČITO ZDRAVJA IN ZA PREPREČEVANJE NALEZLJIVIH RESPIRATORNIH
BOLEZNI
Javnozdravstvena priporočila v zvezi s COVID-19 so izdelana za vse sfere našega življenja, vključno
za vzgojno-izobraževalne zavode (VIZ). Te smo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ)
poenotili s priporočili za ravnanje ob drugih okužbah dihal (strokovna priporočila o osebni higieni
in zdravstvenih ukrepih za zmanjšanje možnosti okužb).

Priporočila