Rapored_5_rok_2122

Dijaki zaključnih letnikov SSI in PTI lahko 24.5.2022 popravljajo eno oceno (popravni ali zviševanje ocene), 25.5.2022 imajo ustni zagovor le-tega.
Dijaki zaključnih letnikov SPI lahko od 24.5.2022 do 27.5.2022 popravljajo dva predmeta (redni rok kot včasih + dodatni rok zaradi covida).