Dijaki in dijakinje, preživite dan brez računalnikov in ostale IK tehnologije.