Razpored pisnega in ustnega dela:

1.ROK – razpored