Dijaki, ki ne boste opravili mature v junijskem roku, se morate najkasneje do 6. 7. 2019 prijaviti za jesenski rok.

Lep pozdrav!

tajnica POM
Veronika Kotnik, prof.