Prejšnji teden so se dijaki prvih letnikov SSI in SPI programov, v sklopu Obveznih izbrnih vsebin, usposabljali v oživljanju in rokovanju z defibrilatorjem.
Po teoretičnem delu je sledil tudi praktični.

Najlepše se zahvaljujemo predstavnikom Koronarnega kluba Mežiške doline.