MUNERA3

Na Srednji šoli Ravne, smo pristopili k projektu MUNERA3 v letu 2018.

Do danes smo izobraževali na naslednjih področjih:

  1. Oblikovanje medsebojne komunikacije v kolektivu z uporabo sodobnih IKT orodij
  2. Vitalna šola-zdravi in zadovoljni na delovnem mestu
  3. Z vodenjem kakovosti do odličnosti
  4. Posodobitev znanj na področju CAD/CAM tehnologij
  5. MIG/MAG varjenje

Če se nam želite priključiti v kateremkoli programu s področja tehnike, nas kontaktirajte!