AKTUALNA DOKUMENTACIJA

Katalog informacij javnega značaja

Register tveganj

Poročilo dela 2022/23

Šolski koledar za srednje šole 2023/24

Letni delovni načrt (LDN) 2023/24

 

PRAVILNIKI

Šolska pravila in šolski red

Šolska pravila ocenjevanja znanja

Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah (58/22)

Pravilnik o varovanju šolskih podatkov

Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola drog in drugih prepovedanih substanc

Pravila šolske knjižnice

Pravilnik o uporabi službenih vozil

Pravilnik o šolskem skladu

Pravilnik o zaščiti prijaviteljev

Pravilnik o uporabi službenih vozil

OSTALI DOKUMENTI

Navodila o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu

(Šolski center Ravne na Koroškem v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 objavlja  seznam oddanih evidenčnih naročil. Seznam  vsebuje podatke o oddanih evidenčnih naročilih v vrednosti od 10.000 EUR do mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3.)

Seznam evidenčnih naročil ŠC Ravne oddanih v letu 2020

Požarni red

DOKUMENTI DIJAKI

Status športnika – sklep

Vloga za status športnika

Pravilnik in izobraževalni načrt dijaka s statusom športnika

Prijavnica na prehrano

Izpis iz evidenc – Vloga za izdajo izpisa

Izpis iz evidenc – postopek pri izdaji izpisa

Vloga pri zamudi roka za vpis

Prošnja za pedagoško pogodbo

Prošnja za pogojni vpis

Vloga za ponavljanje

Vloga za večkratno ponavljanje

Vloga za prepis

Izjava o vedenju na organiziranih dejavnostih šole

Navodila Office 365 in Teams – za učence 20-21

DOKUMENTI STARŠI

Prijava za vpis v začetni letnik SŠ

Vpisnica v višji letnik

Vloga za priznavanje izobraževanja

Obrazec N (priznavanje izobraževanja za tujce)

Izjava o seznanitvi s pravili

Prošnja za oprostitev plačila stroškov razrednega sklada

Prošnja za oprostitev plačila izposoje učbenikov

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice

ARHIV DOKUMENTOV

Letni delovni načrt 2022/2023

Poročilo o delu 2021/2022

Letni delovni načrt 2021/2022

Evidenčna naročila 2021

Investicije 2020/2021

Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2021

Obrazec za pripravo kadrovskega načrta 2021

Letni delovni načrt 2020/2021

Poročilo o realizaciji LDN 2020

Poslovno poročilo ŠC Ravne 2020

Letni delovni načrt 2019/2020

Letni delovni načrt 2018/2019

Poročilo o realizaciji LDN 2017/2018