INFORMACIJE ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

Datumi za vpis

Datumi za vpis PTI

Prazna prijavnica za srednjo šolo

VLOGA ZA PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA (TUJCI)

IZOBRAŽEVALNI IN DRUGI PROGRAMI

ŠTIPENDIJE

 

VPISI NA VIŠJE, VISOKE IN UNIVERZITETNE PROGRAME:

Razpis za vpis v visoko šolstvo je objavljen na SPLETNI STRANI ministrstva.

Razpis za višješolske programe je dostopen na SPLETNI STRANI višješolske prijavne službe.

INFORMACIJE ZA BODOČE ŠTUDENTE

Fax vpisnik

Moja izbira