Projektni tedni so posrečena popestritev pouka. Dijaki skozi projektno delo spoznajo različne pristope in oblike dela, spoznajo uporabo različnih virov informacij, naučijo se pridobivati informacije in iskati gradiva, spoznajo timsko delo in drugačen način pridobivanja znanja ter pridobijo znanja iz vsebin, ki jih ni v rednem učnem programu.

Dosedanje teme na projektnih tednih: